Ankara Üniversitesi otistik Çocuklar Tanı Tedavi Merkezi PDF Yazdır e-Posta

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BİRİMİ
 
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Birimi, engelli bebek, çocuk ve ailelerine özel eğitim destek hizmetlerinin verildiği bir merkezdir ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde Özel Eğitim Bölümü''ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Hizmet verilen gruplardan biri olan otistik çocuk ve aileleri, bölümün ilgili öğretim elemanları tarafından değerlendirilmekte, bireysel eğitim programları hazırlanmakta ve ailelere gerekli önerilerde bulunulmaktadır. 0–4 yaş grubunda bulunan çocuklar erken eğitim programına alınmaktadır. Bu çocuklar belirli aralıklarla izlenmekte ya da başka kurumlara yönlendirilmektedirler. Ayrıca bölümün yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin konuyla ilgili araştırma ve tez çalışmaları yapmalarına da olanak sağlanmaktadır.
                                                                     

                                                                        Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu
                                                                        Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Bölüm Başkanı

Adres: Ankara Üniversitesi 06590 Çankaya / Ankara Telefon: 0312- 363 33 50
Web Adresi  : www.ankara.edu.tr
 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ BİLİMDALI
OTİSTİK ÇOCUKLAR TANI TEDAVİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
 
Otistik Çocuklar Tanı, Tedavi, Uygulama ve Araştırma Merkezi; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın girişimleriyle kurulmuş ve 31.03.1991 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu merkezin temel amaçlarından biri, otistik çocuklar ve zihinsel özürlü çocukların muayene ve değerlendirmesini yapmak, tanı konan çocukların tedavilerinin yapılmasını ve eğitimlerinin düzenlenmesini sağlamaktır. Merkezin diğer bir amacı ise, bu çocukları değerlendirecek, tedavi edecek ve eğitimine katkıda bulunacak elemanları yetiştirmek için diğer fakülte ve kuruluşların ilgili bölümlerine uygulama ve eğitim alanı temin etmektir. Ankara’da oturan otistik bozukluk tanısı konmuş çocuklara merkezimizde, çocukların ve ailelerin gereksinimlerine göre bireysel oyun terapisi, anne-baba-çocuk psikoterapisi veya etkileşim rehberliği yapılmıştır. Bunun yanı sıra bu çocukların aileleriyle de çalışılmış ve görüşmeler yapılmıştır. Ankara dışında oturan çocuklarımız, kontrol değerlendirmesine geldiklerinde Ankara’da oturan çocuk gruplarına alınmış, ayrıca gereksinimi olanlara da gruplar dışında bireysel oyun terapisi olanağı sağlanmıştır. Halen eğitim ve öğretim çalışmalarımız devam etmektedir.
                                                                                     Prof. Dr. Efser Kerimoğlu 
                                                                                     Merkez Kurucusu

Adres  : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Ankara
Telefon : 0312- 362 3030 (6609 dhl)
Web Adresi : www.ankara.edu.tr

 

www.anobder.org.tr
Anobder - Ankara Otistik Bireyler Derneği