Otizm Vakfı Kuruldu PDF Yazdır e-Posta

OTİZM VAKFI

GİRİŞ

Çocuklarımıza vereceğimiz eğitim ve öğretim niteliği toplumumuzun geleceği ile doğrudan bağlantılıdır. Çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını temin etmek ve eşit imkânlarla eğitim sağlamak ve her ne kadar devletimizin üstlendiği bir görev olsa da sivil toplum örgütlerinin bu konuda desteğine ihtiyaç vardır. Bu amaçla otizm ve çocukluğun yaygın gelişim bozukluğu sorunu olan çocuklarımıza erken tanı konulması ve okul öncesi özel eğitim ile topluma kazandırılmasına öncülük etmek ve bunu yurt çapında yaygınlaştırmak, otizmli bireylerde bakım, rehabilitasyon ve mesleki eğitim hizmetlerinin kaliteli ve etkin kılabilmek, bu sistemin oluşturulmasında öncelik kültürel değerlere, kentsel ve kırsal nüfusa uygun bir politikaya ve bu politika çerçevesinde uygun modelleri oluşturmak, bu model proje ile otizmli bireylerin yaşama aktif katılımlarını desteklemek ve ailelerin “Ben öldükten sonra ona kim bakacak” endişesini gidermek düşüncesinden hareketle Otizm Vakfı’nı kurmaktan gurur duyuyoruz.


İLETİŞİM:

Ziaur Rahman Caddesi, No: 23/ 4 Çankaya/ Ankara

Telefon + 90 (312) 436 7261

Faks  + 90 (312) 447 5488

OTİZM VAKFI YÖNETİM KURULU

Prof.Dr.Yahya ZABUNOĞLU-Yönetim Kurulu Başkanı

Güzide TEKEŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Cengizhan SONEREN Sekreter

Güngör YILDIZ Sayman

Mustafa Ernalbant Üye

Aydın Çayan Üye

Şahbender KORKMAZ Üye

OTİZM VAKFI KATILIMCILARI

Yahya Kazım Zabunoğlu

Prof.Dr.

Güzide Tekeş

ANOBDER Başkanı

Cengizhan Soneren

ANOBDER II.Başkanı

Nusret Hacaloğlu

Vakıflar Baş Müfettişi

Güngör Yıldız

ANOBDER Sayman

Şahbender Korkmaz

Özel Eğitim Öğretmeni

Nihat Karakazım Aslan

Devlet Memuru

Şadi Özdemir

Doktor

Saadettin Ceylan

İnşaat mühendisi

Atiye Çengel

Prof.Doktor

Mehmet Naci Akil

Deniz Albay

Necmettin Akyol

SGK Müfettiş

Eşref Yılmaz

Ev Hanımı

Fatih Hamdioğlu

BYDK Denetçi

Nurullah Sekü

Teknisyen

Mustafa Tulgar

Devlet Memuru

H.Metin Alagöz

Hava  Albay

Mehmet Daştan

Ziraat Mühendisi

Ufuk Aslan Özcan

Rehber Öğretmen

Erdem Dinçer

Astsubay

Abdurrahman Akgün

Polis Memuru

Ayşe  Çallıpınar

Devlet Memuru

Nuran Öztürk

İnşaat Müteahiti

Gülsen Sabuncuoğlu

Emekli öğretmen

Bülent Kırgöz

Öğretmen

Birsen Sezer

Biyoloji Öğretmeni

Ahmedi Ayhan Atılgan

Öğretmen

Süreyya Boyacıgil

Prof.Doktor

Aydoğan Altunay

Emekli Memur

Aydın Çayan

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Fatma Özdemir

Ev hanımı

Mustafa Ernalbant

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Gülsen sabuncuoğlu

Emekl Öğretmen

Müslüme Çakmaktaşı

Hemşire

Mesut Bilgin

Teknisyen

Esma Çoşkun

Doktor

Sultan Çelik

Emekli

Ferhat Gümüşbuğa

Sigortacı

Mehmet Korkmaz

Muhabir

Burhan Hızır

Kara Albay

Gürsel Uysal

Banka Müdürü

Hasan Kayacan

Öğretmen

VAKFIN AMACI VE YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

Vakfın Amacı

Madde 5- Vakfın amacı, otizm ve çocukluğun yaygın gelişim bozukluğu sorunu olan çocukların sağlık ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanmasını ve bu çocuklar için erken teşhis olanağı sunulmasını sağlamak, bu çocukların erken çocukluk dönemi, okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim çağındaki bireylere uygun ve nitelikli dünyada kabul gören yöntemlerle eğitim almalarına olanak ve iş hayatlarında imkan sağlayarak onlara destek olmak, erken tanı ve çağdaş eğitim olanaklarıyla topluma uyum sağlama ve kazandırılmalarında kamu hizmetine katkıda bulunmak, otizmli bireylerin normal bireyler ile sosyal kültürel ve yetenek arttırıcı etkinlikler yapmalarını, spor, hayvancılık ve tarımla uğraşmalarını, doğa ve toplumla kaynaşmalarını sağlamak, faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, kimsesiz veya bakımı aileleri tarafından yeterince sağlanamayan otistik çocuk ve yetişkinlerin yaşam süresince bakımlarını sağlamak ve onları devamlı himaye ve kontrol etmek, tedavisi sürecek olan çocuklara vakfın nezdinde kurulacak tesislerde ömür boyu bakım ve barınma imkanı sağlamaktır.

Vakfın Amacını Gerçekleştirmek Üzere Yapılacak Faaliyetler

Madde 6-

1- Vakfın amacıyla ilgili olarak ülkemizde eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, niteliklerinin artırılması, çeşitlendirilmesi, kurumsallaştırılması ve vatandaşların farklı hizmet talep ve ihtiyaçlarının karşılanması için proje ve program geliştirmek, araştırma yapmak veya yaptırmak, kurumsal hizmet vermek, uygulama yapmak ve aynı amaçlarla çalışan kamu veya özel kurum ve kuruluşlarını desteklemek veya bunlarla işbirliği yapmak;

2- Vakfın amacıyla ilgili gelişmiş bir kütüphane ve dökümantasyon merkezi oluşturmak ve bilgi bankası olarak faaliyette bulunmak; bu birimde tedavi, terapi ve eğitim, sosyal olanaklar ve başvurulabilecek kurumlarla ilgili her türlü bilgi vermek, destek olmak ve yönlendirmek;

3- Amaç ve hizmet konularına ilişkin olarak eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere ve özellikle çocuğun iletişim, sosyalizasyon, günlük yaşam becerileri gibi çok yönlü gelişimini sağlamak, zihinsel becerilerini, yaratıcılığını, yeteneklerini ve bilgisini artırmak için özel eğitim okulları, kreşleri, yuvaları, anaokulları, enstitüler, etüt ve araştırma merkezleri kurslar ve sair teşkilatlar kurmak, mevcutlarla işbirliği yapmak, bu organlarda çağdaş yöntem ve tekniklerin kullanılmasını sağlamak, kendisi, kuracağı vakfın iktisadi işletmesi, vakıf iktisadi işletme olanakları, ortağı olacağı veya kuracağı şirketler veya uluslar arası veya ulusal, kamu veya özel kurum ve kuruluşları ile ve/veya özel şahıslarla ortaklaşa açmak, işletmek bina ve tesisleri yapmak, yapım ve onarımına yardımcı olmak, açılmış olanları devir alıp işletmek ve/veya işbirliği içinde çalışmak, Türk ve yabancı uzman temin etmek ve çalıştırmak

4- Amaç ve hizmet konularına ilişkin olarak tanı ve gelişim izleme faaliyetlerinde bulunmak üzere psikolojik ölçme ve değerlendirme hizmetleri, aile danışmanlığı ve özel eğitim hizmetleri vermek;

5- Sağlık, rehabilitasyon ve özellikle uğraş terapisi hizmetleri vermek ve bu ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak üzere hastaneler, psikolojik ölçme ve değerlendirme merkezleri ve aile danışmanlığı birimleri, üniversiteler, klinikler, sağlık ocakları, dispanserler, rehabilitasyon ve araştırma merkezleri ve benzeri sağlık kurumlarını kendisi, vakıf iktisadi işletmesi, vakıf iktisadi işletme ortakları, ortağı olacağı veya kuracağı şirketler veya uluslar arası veya ulusal, kamu veya özel kurum ve kuruluşları ile ve /veya özel şahıslarla ortaklaşa açmak, işletmek, mevcutlarla işbirliği yapmak, bina ve tesislerini yapmak, yapım ve onarımına yardımcı olmak, açılmış olanları devir alıp işletmek ve işbirliği içinde çalışmak, Türk ve yabancı uzman temin etmek ve çalıştırmak;

6- Vakfın amacına ulaşması için gerekli çalışmaları yapmak; benzer merkezlerin açılması ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak; kurulmuş bulunan tesislerde değişiklik, ek ve onarım yapmak, bu amaçlarla sosyal tesisler, dinlenme tesisleri kurmak

7- Genelde eğitim ve sağlık alanlarında çalışan eğitimciler, sağlık görevlileri, terapistler, diğer görevliler, özellikle Vakfın amacı ile ilgili aileler ve çocuklarına yönelik çalışan tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapan kişiler ve bu çocukların aileleri için yurt içi ve yurt dışında bilgi ve eğitim desteği vermek ve bu amaçla kongreler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, paneller, atölye çalışmaları ve benzeri eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek, başkalarınca düzenlenenlere katılmak;

8- Eğitim ve sağlık alanlarında, ilgili uygulama ve araştırma kurumları ile bu kurumlarda görevli sağlık ve eğitim kadrolarının nitelik, üretkenlik ve hizmet kapasitelerinin artırımını desteklemek, eğitim ve sağlık işlemlerini ve bu alanlarda kurulacak işbirliklerini desteklemek, eğitim ve sağlık personelinin hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak ve uygulanmasına destek olmak.

9- Vakfın amacına yönelik olarak, eğitmen, terapist ve üst düzey uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve desteklemek için yurt içi ve yurt dışında teknik meslek lisesi, meslek yüksek okulu, üniversitelerde lisans, lisans üstü, doktora ve ihtisas seviyelerinde staj, burs, ayni ve nakdi yardım ve benzeri diğer eğitim ve öğretim olanakları vermek ve/veya verilmesini sağlamak; yürütülecek projeleri özendirmek ve desteklemek;

10- Vakfın amacına yönelik olarak bilimsel danışma kurulları oluşturmak, üniversitelere ve bu bilimsel kurullara ulusal veya uluslar arası çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yaptırtmak ve mevcutlara destek olmak;

11- Amaçları doğrultusunda çalışan, hizmet ve faaliyette bulunan, ulusal ve gerektiğinde yasal izin alınarak uluslar arası kamu ve özel  kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek, akademi, fakülte ve diğer bilim ve teknoloji kurumları ile ve özel şahıslarla vakıf amaçlarına uygun olarak gereken her türlü hukuki işlemi gerçekleştirmek, işbirliğine girmek, ortaklıklar kurmak, her türlü çalışmayı yapmak ve yaptırtmak;

12- Vakfın amacına yönelik olarak çocukların ve ailelerinin çağdaş yaşam standartlarına ulaşmasını temin edecek kamuoyu yaratmak, görsel ve yazılı medyada yapılacak programlara destek olmak, bu doğrultuda özel programlar yapmak ve yaptırmak, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek;

13- Amaç ve hizmet konularına ilişkin hususlarda yapılan ulusal ya da uluslararası çalışmaların, eğitim kitaplarının, video ve audio kasetlerinin, CD’lerin, testlerin ve benzeri çalışmaların ve bu anlamdaki her türlü yayının çeviri, basım, dağıtım ve satışını sağlamak ve bütün dergi, gazete yayınlamak;

14- Vakıf amacı ile ilgili olarak özellikle ülkemizin tanı ve eğitim olanaklarının kısıtlı olduğu bölgelerinde yerleşik, tanı ve eğitim ihtiyacı olan aileler için, aile eğitim programları ve kursları düzenlemek, daha sonra bu ailelerin bölgelerine uzman eğitimciler göndererek hizmet vermek.

15- Vakfın amacı ile ilgili olarak, eğitim ve terapi araç ve gereçlerinin sağlanmasına yardımcı olmak;

16- Yurt dışı ülkelerde mevcut örnek nitelikte kurum ve/veya kurumlar ile “kardeş kurum” ilişkileri kurmak ve geliştirmek;

17- Amacını sağlamaya yönelik olarak bu alanda faydalı olacak kişiler arasında dayanışma sağlamak için gezi, kokteyl gibi sosyal etkinlikler yapmak, tesisler kurmak ve sportif faaliyetler düzenlemek;

18- Vakıf amacı ile ilgili konularda ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi ve yasal düzenlemelerin gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak;

19- Ortaöğrenimlerini tamamlamış olan otizmli bireylerin mesleki eğitim aldıkları ve edindikleri mesleki eğitimle, mesleğe hazırlayıcı uygulamalı eğitimin sonunda merkezdeki iş atölyelerinde üretime katıldıkları ve kazandıkları mesleki eğitim ve iş tecrübesi sayesinde piyasada diğer firmalara geçiş yapabilmelerini sağlamak ve diğer firmalara geçiş yapamayan otizmli bireylerin ise iş-üretim atölyelerinde üretken bireyler olarak çalıştırmak;

20- Otizmli bireylere öncelikle kendi başına bir evde gündelik aktiviteleri yerine getirme ve hayatını sürdürebilme becerilerini kazandıran, bu becerileri kazanmış bireylerin ailelerinin yanında, ailesinin yanında kalamayanlar denetim altında ayrı evlerde yaşayabilmelerine fırsat veren, bu imkânları bulamayan ya da ailesini kaybetmiş bakacak kimsesi bulunmayan otizmli bireylere de sürekli bakım hizmetlerini vermek;

21- Vakfın amacına yönelik olarak otizmli bireylerin normal bireyler ile sosyal kültürel ve yetenek arttırıcı etkinlikler yapmalarını, spor, hayvancılık ve tarımla uğraşmalarını, doğa ve toplumla kaynaşmalarını sağlamak ve beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,

22- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

23- Gerekli görülen yerlerde vakıf faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

24- Otistik bireylerin geleceklerine ilişkin problemi çözmek, her türlü iş, sanat, spor ve üretime katılımlarını sağlayacak okul, bakım yurdu ve yerleşim birimleri yaptırmak,  bedensel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, topluma uyumlarını sağlamak amacıyla dinlenme yerleri, yaz kampları, kulüpler kurulmasını sağlamak,

25- Çalışma konuları ile ilişkili kurumları, devletin ilgili birimlerini ve yerel yönetimleri bilgilendirerek, bu kurumların çalışmalarına, yeni yasa, yönetmelik, tüzük hazırlıklarına katkıda bulunacak rapor hazırlamak, görüş oluşturmak ve bunları bu kurumlara iletmek.

 

Vakfın Amacına Ulaşmak İçin Yapabileceği İş ve İşlemler

Madde 7- Vakıf, işbu Kuruluş Senedine dayanarak, mahkeme siciline yapılacak tescille tüzel kişilik kazanır. Vakıf, tescilden itibaren Medeni Kanun hükümleri uyarınca hak ehliyetine sahip olur. Vakıf amacını gerçekleştirmek üzere her türlü hukuki muamele ve tasarrufta bulunabilir. Vakfın, amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen bütün tasarruf, inşaat, yatırım, girişim, temellük ve benzeri sözleşmeleri yapar, hizmetleri satın alır, işletmeleri yürütür ve her türlü teşebbüs ve işlemleri gerçekleştirebilir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz. Bu amaçla mevzuatın öngördüğü esaslar içinde:

1- Gayrimenkul ve menkul mallar ile menkul kıymetleri ve her türlü hakları satın alabilir, sair suretlerle iktisap veya temlik edebilir, rehin veya ipotek hakları iktisap edebilir, bunları kullanabilir, elden çıkarabilir ve üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

2- Bağış, vasiyet ve sair ölüme bağlı tasarruflar, satın alma ve kiralama yolu ile her çeşit mal, malvarlığı ve hakka sahip olabilir ve kullanabilir, sahip olduklarını yönetebilir ve satabilir, devir ve ferağ edebilir, kira ve başkaca sözleşmelere konu edebilir, bunların gelir veya karları üzerinde serbestçe tasarruf eder ve bir veya birçok kez yatırımlarda kullanabilir.

3- Sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları, paraları ve gelirlerini idare ve üzerlerinde tasarruf eder; gerektiğinde varlıklarını nakde çevirir, yerli ve yabancı birden fazla şirketin hisse senedi, intifa senedi, tahvil veya diğer hisseyi temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden kıymetli evrakı ve bilcümle hisse senetlerini, bunlara ait kuponları iktisap edebilir. Vakfın malvarlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkul ya da gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanabilir.

4- Gayesini gerçekleştirmek için intifa hakkı, sükna hakkı, irtifak, üst, rehin, ipotek gibi sınırlı ayni hakları kabul edebilir ve bu hakları kullanabilir. Mevcut veya var olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri alabilir ve verebilir. Mevcut banka kefaretleri kabul edebilir ve gereğinde ödünç alabilir. Taşınır ve taşınmaz malları rehin gösterebilir, kefaret, ipotek ve diğer güvenceler verebilir.

5- Vakfın amacına benzer faaliyette bulunan ve /veya amaçları doğrultusunda çalışan Madde 6’nın 2, 3, 5 ve 11’nci fıkralarında yer alan tüm tüzel kişi, kurum, kuruluş birim, merkez ve sair teşkilatlar ile ve/veya özel şahıslarla işbirliği yapabilir, bunlarla karşılıklı olarak yardımlaşabilir, anlaşmalar yapabilir ve projeler geliştirebilir, her türlü bağış, iktisadi değer taşıyan mal ve hakların alımı, vedia, ariyet, rehin olarak verilip alınması, satılması, ipotek alınması gibi işlemlerde bulunabilir. Tek başına veya işbirliği çerçevesinde, vakfın malvarlığını tehlikeye atmayacak şekilde başkaca kuruluşlarda para veya malvarlığına dahil değerlerle pay sahibi olabilir ve yatırımlarda bulunabilir. Yasal mevzuata uygun olmak şartı ile ortaklıklar kurar, bunların hisse senetlerini, tahvillerini ve iktisadi değer taşıyan mal ve haklarını satın alır, ortak çalışmalara girişir, kurulmuş şirketleri devir alır veya yenilerini kurar, ve bunlarla sair diğer hukuki iş ve işlemleri gerçekleştirebilir.

6- Vakfın malvarlığını arttırıcı çalışmalar yapar, amacı doğrultusunda harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutları ile veya Vakfın malvarlığına dâhil kıymetlerle, uygun görülecek kuruluşlara katılabilir ve katılma paylarına tekabül eden kar paylarını sarf edebilir.

7- Madde 6’nın 2, 3,5 ve 11’nci fıkralarında yer alan tüm tüzel kişilikleri, kurum, kuruluşları, birim, merkez, konferans solunu ve sair sosyal tesis ve teşkilatları kurabilir, amaca yönelik her türlü bina ve tesisi yapar veya yaptırabilir, vakıf amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde edebilir ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir, bunları doğrudan işletebilir ya da denetim altında bir işletmeciye işlettirebilir. Vakıf yukarıdaki tüm bu amaçlarla ilgili her türlü kira, hâsılat kirası, satış, ortaklık, devir, inşaat, taşeron ve sair sözleşmeleri akdedebilir.

8- Otizm ve çocukluğun yaygın gelişim bozukluğu sorunu olan çocukların eğitim, tedavi, tanı, rehabilitasyon, beceri kazanmaları amacı ile ilgili kullanılabilecek her türlü aracı ve gereci yapabilir, yurt içi ve yurt dışından satın alabilir, bağış olarak kabul edebilir, yurt içi ve yurt dışına satabilir, bağışlayabilir ve amacı doğrultusunda kullanabilir.

9- Konuyla ilgili kuruluşlar ile bu alanda yetenekli kişilerin çalışmalarını teşvik eder, bu amaçla burs ve ödüller verebilir, ödüllü yarışmalar düzenler ve benzeri özendirici faaliyetlerde bulunabilir. 

www.anobder.org.tr
Anobder - Ankara Otistik Bireyler Derneği