Otizm Platformu Ankara Ziyaretleri PDF Yazdır e-Posta
Otizm Platformu Ankara Ziyaretleri
9–10 Nisan 2008

9–10 Nisan 2008 tarihlerinde Otizm platformu olarak hazırlamış olduğumuz Otizm Bildirgesini sunmak ve bilgi vermek amacı ile aşağıdaki kurumlara ziyaretlerde bulunulmuştur. Ziyaretler çok verimli geçmiş olup birlikte neler yapılabileceğinin notları alınmıştır. Görüşülen her kurum güzel ve güçlü bir temsil gücümüz olduğunu ve böyle organize olan STK ların pek bulunmadığı vurgulandı.

Katılımcılar:
Tohum Otizm Vakfı - Aylin Sezgin, Prof. Dr. Gönül Kırcaali İftar, Özgül Gürel
İlgi - Nejla Arslankurt
Oder – Ergin Güngör
Anobder – Cengizhan Soneren, Güzide Tekeş
Otizm Platformu Genel Sekreterliği - Esra Bilge

Ziyaret edilen kurumlar:
—Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Dr. Ruhi Kılıç, Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Sezgin, Uzman Aylin Ak

—Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Öner Güney

Mevzuat, Program Geliştirme, E-iletişim ve İstatistik Şubesi Şube Müdürü Vedat Kuşgözoğlu

—TUBİTAK

Prof Dr Cemil Çiçek

— T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Doç Dr Ayşen Gürcan

—Okul Öncesi Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Remzi İnanlı

—Personel Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Orman

—T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Başkan Abdullah Güven

—MEB Çıraklık, Mesleki ve teknik Eğitimi Geliştirme ve yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı İsmail Küsmez

—MEB Müsteşar Yardımcısı Mehmet TEMEL
 

www.anobder.org.tr
Anobder - Ankara Otistik Bireyler Derneği