Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ Ziyareti PDF Yazdır e-Posta28 Ekim 2010 perşembe günü Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ ile yapılan ve kendilerinin sıcak,samimi ve konuya hakim tutumları ile çok verimli geçen toplantının ayrıntıları aşağıdadır.

Sağlık Bakanı Platformun ülke genelinde bir yapılanma olmasının güzel olduğunun ancak mutlaka uluslar arası kuruluşlar ile işbirliğine gidilmesi gerektiğini belirtti (örneğin UNICEF ya da otizm alanındaki büyük kuruluşlar…). Bu tür ilişkilerin kurulabilmesi, hükümet ve YÖK gibi kuruluşlar önünde daha güçlü olabilmek ve sorunlarımızın çözümünde yer alabilmek için Federasyon olmamızın bir zorunluluk olduğunu, acilen (bir kaç ay içinde) bu yapılanmaya geçmek için çalışmamızı önerdi.

Sayın Bakan Sağlık Bakanlığında Otizm ile ilgili çalışmaları yönlendiren Akfer Hanım’dan yapılan çalışmaları özetlemesini istedi.

Sağlık Bakanlığı çalışmalarını saha hizmetleri ve akademik hizmetler olarak 2 kısımda yürütüyor.

Tanılamada yaşanan yoğun sorunları biliyorlar, Çocuk psikiyatristleri çok az ve ulaşılamıyorlar. Tohum tarafından daha önce yürütülen M-CHAT ölçeğiyle tarama çalışmalarında alınan sonuçlar yararlı olmadı, yeni tarama yöntemleri ile tarama yapılması, bu ölçeklerin ülkemize uyarlanması çalışmaları yapılıyor. 6 yaşa kadar olan dönemdeki tarama için ADI ve ADOS gibi otizm tanı araçları çevriliyor ve hazırlanıyor. Otizm Görüşme Formu-Otizm Teşhis Ölçeği gibi Türkçe isimlendirilebilecek ölçekler bakanın verdiği 31/01/2011 tarihinde bitecek. Bu testler 1.basamak sağlık ve çocuk izlemlerinin içinde yer alacak. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları çalışacak. Bu amaçla eğitimler verilecek ve aile hekimlerinin performanslarından da takip edilecek. Ayrıca çocuk hekimleri de eğitilecek.

Tarama testlerinden sonra tanı alan çocuk ve aile çocuk psikiyatristlerinin gözetiminde çalışan yetiştirilmiş psikologlara yönlendirilecek. Yaklaşık 70 psikolog eğitilecek. (1 psikolog 1 milyon kişi hesabı ile) . Çocuk psikiyatristleri ölçeklerle ilgili 3 hafta süre ile, psikologlar ise 6 hafta süre ile eğitilecekler ve bu eğitimler de ocak sonunda bitmiş olacak.

Teşhisten sonra özel eğitim ile verilecek rehabiliyatsyon için özel eğitim merkezleri otizm ile ilgili olarak belgelendirilecek, hızla ilerlemek için ön yeterlilik verilip daha sonra gerekli eğitimler tamamlanarak yeterlilik belgesine dönüştürülecek. Yetersiz eleman ve bilgi olduğunun farkındalar ancak hiç olmayacağına eksik de olsa başlanması, zaman içerisinde geliştirilmesi düşüncesindeler. Bu tarz bir uygulamayı aile hekimliği sisteminde de uygulamışlar.

Platform temsilcileri tarafından öncelikle dile getirilen sorunlar üzerinde yönlenen görüşmelerde şu konular dile getirildi:

Her işlem için ayrı rapor istenmesi ya da her hastaneden farklı standartlarda rapor düzenlenmesi hususunda yaşadığımız sıkıntının büyüklüğünü belirttik, asıl muhatabın kendileri olmadığını ancak bu sorunun farkında olduklarını belirttiler. Belediye, sgk, meb gibi farklı formatta rapor isteyen birimlerin aynı standartta  buluşmaları için bu güne kadar bir çözüm bulamadıklarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve bunun için çalışmaları yürüteceklerini, raporu yanında taşımanın gereksiz olduğunu, rapor özelliklerini içeren bir kart tarzı uygulamaya geçmek istediklerini belirtti. Rapor bilgileri hem kartta hem de bir data da tutulabilmeli dedi.

Otizmli bireylerin küçük ya da büyük tüm sağlık sorunları başlı başına bir sorun oluyor. Bu amaçla sağlık hizmeti veren kurumlarda değişiklikler yapılmalıdır dedik, diğer engel gruplarında hastaneye ulaşım ve sıra bekleme sorunu giderildiğinde her türlü sağlık hizmetini diğer insanlarla aynı ortamda alabiliyorlar, oysa otizm koku, ses, ışık gibi hassasiyetler ve oluşan davranış problemleri nedeniyle kendilerine has bir klinik ortamında değerlendirilmeleri gerekiyor. Ayrıca epilepsi gibi eşlik eden rahatsızlıklarda yataklı tedavi gerektiğinde uygun ortamın sunulması bekleniyor.

Evde bakım hizmetleri genelgesi pek çok küçük sorunumuza çözüm olabileceği belirtildi. Aile hekimleri evde bakım sunabiliyorlar. Ancak bunu alabilmek için %80 özürlü raporu gerekli, oysa oranı ne olursa olsun tüm otizmliler bu uygulamadan yararlanabilmelidir dendi.  Yine öfke nöbeti geçiren, ağır, kendine ya da çevresine zarar veren bireyler için acil sağlık yardımı sunulması gerektiği dile getirildi. Dile getirilen tüm sorunları sayın bakan ve danışmanları not aldılar ve bilmedikleri bu konulardaki sorunları gidermek için önlemler alacaklarını belirttiler.

Ankara Batıkent’te uygulamaya geçmek üzere olan Otizm Mükemmeliyet Merkezi’nin yaygınlaştırılmasını istiyorlar, bu amaçla uygun hastaneler tespit etmek için de önerilerimizi istediler.

Sayın Bakan Ailelerin deneyimlerinin çok önemli olduğunu ve uzmanların 20 yıl bile uğraşsalar bu deneyimleri edinip çözüm üretmesinin mümkün olamayacağını bildiklerinden bizlerle görüşmekten büyük fayda gördüklerini söylediler.

Bir temsilcimiz tarafından önerilen bir çalışma grubu oluşturulması ve bu gruptaki sağlık bakanlığı uzmanları ile biz ailelerin yapacağı 1 hafta gibi süreli toplantılarda tecrübelerimizi aktarmamız uygun görüldü.

Sağlık Bakanlığının otizm eylem planının platform temsilcileri ile geliştirilmesi için bir ekip lideri seçilecek ve platform bünyesindeki özellikle sağlık bakalığı personeli başta olmak üzere gönüllü olarak çalışmalara katılacaklar ile bir kurul oluşturulacak.

 

www.anobder.org.tr
Anobder - Ankara Otistik Bireyler Derneği