Yasal Haklar PDF Yazdır e-Posta

Kanunlar
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme
Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kanun Hükmünde Kararnameler
Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
571 sayılı kanun hükmünde kararname
572 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin.
573 sayılı özel eğitim hakkında KHK                   
Yönetmelikler
Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği
Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik  
Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği
Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına Ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Tespiti, İncelenmesi, Bakım ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmelik
Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları Ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik

Genelgeler
Özürlüler ile ilgili 2002/58 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
2005 Özürlülerin İstihdam Yılı Konulu 2004/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Özürlülerin İstihdamı Hakkındaki 2006/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi
 Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi ile İlgili 2006/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Hizmet Binası Bünyesinde Bakıma Muhtaç Özürlüler İçin Özel Bakım Merkezleri Açılması konulu 2008/6 sayılı Genelgesi
5579 sayılı Kanun Değişikliği Hakkında SHÇEK Genel Müdürlüğünün Yayınladığı 2007/2 sayılı SHÇEK Genelgesi
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Bakıma Muhtaç Özürlülerin Acil Yerleştirme İşlemleri konulu 2008/7 sayılı Genelgesi
İçişleri Bakanlığının Özürlülerin Kurumlarınca Karşılanamayan Giderleri Konulu Genelgesi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Hakkında Genelgesi (2008/60)
Sağlık Bakanlığının Özürlü Sağlık Kurulu Raporlarından Ücret Alınıp Alınmayacağı Hakkındaki 2004/30 sayılı Genelgesi
Sağlık Bakanlığının Özürlü Kişilere Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Konulu 2008/43 sayılı Genelgesi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretimde Okullaşma Genelgesi(2009/52)
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Okul Öncesi Eğitimin yaygınlaştırılması Genelgesi(2009/53)
Tebliğler
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)
Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 222)
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 110)
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)

 

www.anobder.org.tr
Anobder - Ankara Otistik Bireyler Derneği